Speedsynchro

 
 
 

 
 
 
 

Kratšia doba cyklu

Skrátenie času potrebného na výrobu závitu dosiahnutím programom vypočítanej reznej rýchlosti pomocou integrovaného zrýchlovacieho prevodu.

Úspora energie

Výrazným znížením otáčok stroja dosahujeme nezanedbateľnú úsporu energie v porovnaní so synchronizovaným rezaním závitu.

Zníženie axiálnych síl

Minimálna dĺžková kompenzácia v smere posuvu znižuje pôsobenie axiálnych síl na nástroj.

 
 

Viac o Speedsynchro

Aparát Speedsynchro ® Modular je najmodernejší EMUGE závitový aparát. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a programovaním. Zmena smeru rotácie nástroja je iniciovaná pohybom nástroja v smere osi Z, vykonáva sa pomocou integrovanej prevodovky s pevným prevodovým pomerom. Môžeme rezať závity do presne definovaných hĺbok. Servis aparátu sa vykonáva v pravidelných intervaloch nezávisle od počtu vyprodukovaných závitov.

Aparát Speedsynchro ® Modular má integrovanú prevodovku pre pomer otáčok 1 : 4,412,
je vybavený patentovaným Softsynchro ® riešením pre minimálnu dĺžkovú kompenzáciu 
pohybu nástroja. 

Technické vlastnosti :
- rozsah použitia M1 - M8
- použitá klieština ER16
- prevodový pomer 1: 4,412
- max. otáčky vretena 2000 min-1
- max. otáčky nástroja 8824 min-1
- vnútorný prívod chladiacej kvapaliny
- MMS pre jednokanálový i dvojkanálový systém

Bližšie informácie Vám poskytnú naši technickí poradcovia.

   

 

 

  • časová úspora až 33%
  • modulárny systém pre 1-kanálový a 2-kanálový systém MMS
  • šetrí nástroj
  • šetrí energiu
  • šetrí Váš čas a náklady

Navštívte aj mikrostránku Speedsynchro (v nemeckom jazyku)

Späť na Upínanie